Sluiten

Tips & Tricks

Veelgestelde vragen

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?

Gelieve jouw afspraak op voorhand te annuleren via info@promove.be. Enkel als je ons voor aanvang van de sessie op de hoogte brengt via e-mail kunnen wij rekening houden met jouw afwezigheid.

  • Als je meer dan 7 dagen voor de opleiding annuleert, kunnen wij jouw inschrijving kosteloos verplaatsen of het inschrijvingsgeld terugbetalen.
  • Als je op minder dan 7 dagen voor de opleiding annuleert, kunnen wij jouw inschrijving enkel verplaatsen indien het gaat om een gegronde afwezigheid. Een terugbetaling is helaas niet meer mogelijk op minder dan 7 dagen voor de opleiding.

Als gegronde redenen worden beschouwd:

  • Ziekte of ongeval die de deelname verhinderen. Bij ziekte of ongeval is een medisch attest vereist van een arts die verklaart jou ten laatste op de dag van de gemiste opleiding effectief te hebben onderzocht en de ziekte of de gevolgen van het ongeval zelf heeft vastgesteld. Een attest waarin enkel de verklaring van de deelnemer wordt gemeld (“dixit-attest”) of een attest dat na de ziekte of het ongeval geschreven werd (“post factum-attest”) wordt niet aanvaard.
  • Het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broer, zus) of van een persoon die met de deelnemer samenwoont. Elke gegronde afwezigheid vereist een geldig en origineel attest of bewijsstuk, dat uiterlijk binnen de drie werkdagen (per e-mail) moet worden bezorgd.
  • Gerechtelijke redenen (bv. oproeping of dagvaarding voor een rechtbank). Elke gegronde afwezigheid vereist een geldig en origineel attest of bewijsstuk, dat uiterlijk binnen de drie werkdagen (per e-mail) moet worden bezorgd.
Terug naar boven

Opgelet!!

Je kiest nu voor een cursus op een andere datum of locatie.
Ben je zeker dat je deze bestelling wilt plaatsen?
Ik verkies deze cursus Mijn vorige keuze behouden